سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

گشت ارشاد ۲

کارگردان:سعید سهیلی
سال انتشار:۱۳۹۵درباره فیلم

داستان این قسمت ۵ سال بعد از اتفاقات قسمت اول رخ می دهد که حسن و عباس از زندان آزاد می شوند و عطا هم از کما بیرون می آید زنده می ماند و گروه قدیمی دوباره تشکیل می شوند. عباس و حسن و عطا مدتی نیز دنبال کار می گردند اما موفق نمی شوند و تصمیم می گیرند مسیر گذشته اشان را پیش ببرند و اتفاقات گشت ارشاد ۲ از همین جا آغاز می شود.

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی

,