چهارشنبه خون به پا می شود

کارگردان:حماسه پارسا
سال انتشار:۱۳۹۵

درباره فیلم

سعی کن عاشقم نشی چون تا غروب بیشتر زنده نیستم...

دانلود

:بازيگران

, ,

:واژه های کلیدی