چهارانگشت

کارگردان:حامد محمدی
سال انتشار:۱۳۹۸درباره فیلم

فیلم قصه دو دوست است که برای اتمام یک کار ناتمام به کامبوج سفر میکنند اما درگیر اتفاقاتی میشوند ...

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی