سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

چارچنگولی

کارگردان:سعید سهیلی
سال انتشار:۱۳۸۸

درباره فیلم

فیلم، داستان شهرام و بهرام، برادران دوقلویی است که از ناحیه کتف و شانه به هم چسبیده‌اند. آنها از نظر ظاهر و عقاید به‌شدت با یکدیگر متفاوتند اما مجبورند همدیگر را تحمل کنند. بهرام که اهل دین و مذهب است اسم دینی برای خود و شهرام انتخاب می‌کند احمد و محمود. این موضوع باعث اتفاقات طنزی در طول قصه می‌شود و…

دانلود

:بازيگران

, , , , , , , , ,

:واژه های کلیدی

,