پشت دیوار سکوت

کارگردان:مسعود جعفری جوزانی
سال انتشار:۱۳۹۸

درباره فیلم

ستاره مددکاری اجتماعی است که تیغ جراحی را برداشته و چهره بزک کرده جامعه را کنار میزند. او در پی این است که بر سایه سنگین سکوت نور بتاباند و حقایقی را آشکار سازد و در این مسیر اتفاقاتی برای او و اطرافیانش رخ میدهد...

دانلود

:بازيگران

, , , , ,

:واژه های کلیدی