پاسیو

کارگردان:مریم بحرالعلومی
سال انتشار:۱۳۹۸

درباره فیلم

گاهی شهر با تمام بزرگی‌اش برای بعضی آدم‌ها همقواره ی یک پاسیو ، کوچک می‌شود!

دانلود

:بازيگران

, , , ,

:واژه های کلیدی