سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

ناخواسته

کارگردان:برزو نیک نژاد
سال انتشار:۱۳۹۷

درباره فیلم

هر از گاهی اتفاقاتی می‌افتد، خوب، بد که اگر جاده زندگیمان را تغییر ندهد، پیچ و تابش گریزناپذیر است. ما خواسته، کاری می‌کنیم برای دوری از ناخواسته‌های سرزده، ولی گهگاه سرنوشتمان رقم می‌خورد، با همین ناخواسته‌ها

دانلود

:بازيگران

, , , , , ,

:واژه های کلیدی

,