سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

لاک قرمز

کارگردان:سید جمال سید حاتمی
سال انتشار:۱۳۹۵

درباره فیلم

دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی

,