سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

قصه ها

کارگردان:رخشان بنی اعتماد
سال انتشار:۱۳۹۴

درباره فیلم

گذر به هفت زندگی و آدم‌هایی است که درشرایطی نه استثنایی، در موقعیت‌هایی شبیه به بسیاری از ما و آدم‌های دیگر جامعه، زندگی را سر می‌کنند...

دانلود

:بازيگران

, , , , , , , , ,

:واژه های کلیدی

,