سوفی و دیوانه

کارگردان:مهدی کرم پور
سال انتشار:۱۳۹۸

درباره فیلم

مردی در حال خودکشی است که سوفی از راه میرسد

دانلود

:بازيگران

, ,

:واژه های کلیدی