سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

رفتن

کارگردان:نوید محمودی
سال انتشار:۱۳۹۷

درباره فیلم

فیلم رفتن قصه «فرشته» و «نبی» قصه‌ای عشقی که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شوند و...

دانلود

:بازيگران

, , , , , ,

:واژه های کلیدی

,