سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

دوازده صندلی

کارگردان:اسماعیل براری
سال انتشار:۱۳۹۷

درباره فیلم

هیچ انسان عاقلی ارزشمندترین دارایی خود را در صندلی عقب اتومبیلش مخفی نمی‌کند. پس هویدا نخست وزیر رژیم پهلوی هیچگاه عاقل نبوده است! مسابقه‌ای تند و نفسگیر برای یافتن پیکان هویدا آغاز می‌شود. چه کسی به دارایی ارزشمند هویدا دست خواهد یافت...

دانلود

:بازيگران

, , , , , , ,

:واژه های کلیدی

,