دشمن زن

کارگردان:کریم امینی
سال انتشار:۱۳۹۷درباره فیلم

چرا هرچی دشمن زنه بعد از یه مدت تو زرد از آب درمیاد و میشه مدافع سرسخت حقوق زنان؟!

دانلود

:بازيگران

:واژه های کلیدی