دایره زنگی

کارگردان:پریسا بخت آور
سال انتشار:۱۳۸۶

درباره فیلم

محمد و شیرین تنها تا شب فرصت دارند پول مورد نیاز خود را تهیه کنند.آن ها راهی خانه ای در بالاشهر می شوند تا شاید بتوانند با کاری که انجام می دهند، هرچه سریع تر این مبلغ را تامین کنند...

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی