سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

خبر خاصی نیست

کارگردان:مصطفی شایسته
سال انتشار:۱۳۹۴

درباره فیلم

داستان دو خواهر است که با دختران تحصیلکرده و در شرف ازدواج شان، زندگی آرام , خوبی را دارند. اما در یک مهمانی خانوادگی و حضور مردی جوان و غریبه به عنوان مهمان ناخوانده، زندگی این دو خانواده را بحرانی میکند...

دانلود

:بازيگران

, , , , ,

:واژه های کلیدی

,