سایت به زودی امکانات بهتری خواهد داشت

خانه کاغذی

کارگردان:مهدی صباغ زاده
سال انتشار:۱۳۹۶

درباره فیلم

خانه کاغذی داستان امیرعلی ابراهیمی روزنامه نگار کنارکشیده و دخترش سارا می باشد که او هم روزنامه نگار است . با بازگشت مینو که روزگاری او و امیر علی عاشق هم بوده اند و شنیدن واقعیت درباره دلایل رفتن او، امیرعلی مجاب می شود دوباره به کار برگردد . از سوی دیگر سارا ...

دانلود

:بازيگران

, , , , ,

:واژه های کلیدی

,