خانه پدری

کارگردان:کیانوش عیاری
سال انتشار:۱۳۹۸درباره فیلم

سرگذشت خانواده‌اي در شش دهه. روايت زندگي محتشم از ۱۵ تا ۸۰ سالگي که در مرگ خواهر بزرگترش خود را مقصر می‌داند.

دانلود

:بازيگران

, , , , , ,

:واژه های کلیدی