خانم یایا

کارگردان:عبدالرضا کاهانی
سال انتشار:۱۳۹۸درباره فیلم

دو باجناق پس از فوت پدر زنشان راه او را پى گرفته و به بهانه تجارت در چين گريزى هم به پاتايا ميزنند اما رويارويى آن ها با دوست قديمى همه چيز را به هم ميزند…

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی