بیدارشو آرزو

کارگردان:کیانوش عیاری
سال انتشار:۱۳۹۷

درباره فیلم

داستان در ارتباط با زلزله بم است و همچون خود زلزله بسیار تلخ و غم انگیر است

دانلود

:بازيگران

,

:واژه های کلیدی

, ,