بازگشت لوک خوش شانس

کارگردان:مجید کاشی فروشان
سال انتشار:۱۳۹۵

درباره فیلم

بعد از دستگیری دالتون ها لوک خوش شانس به ایالت دیگری فرستاده و میشود اما بعد از ۴۰ سال به شهر بازمیگردد و میفهمد که تاریخ ان شهر غلط است

دانلود

:بازيگران

,

:واژه های کلیدی

,