بادیگارد

کارگردان:ابراهیم حاتمی کیا
سال انتشار:۱۳۹۴

درباره فیلم

حیدر بادیگاردی است که وظیفه جفاظت از مسوولان بلندپایه را دارد اما او با مسایلی روبه رو میشود که او را نسبت به کارش دچار شک و تردید میکند

دانلود

:بازيگران

, ,

:واژه های کلیدی

, , ,