اینجا کسی نمی میرد

کارگردان:حسین کندری
سال انتشار:۱۳۹۵

درباره فیلم

اشکان سربازی است که در مرز نزدیک عراق در جایی که هیچ کس زندگی نمیکند مسوول نگهبان است و روزی دختری را در دور دست ها میبیند

دانلود

:بازيگران

,

:واژه های کلیدی

,