اکسیدان

کارگردان:حامد محمدی
سال انتشار:۱۳۹۶

درباره فیلم

اصلان به دنبال راهی برای رفتن به اروپا است تا بتواند نامزدش را برگرداند و برای رفتن دست به کارهای عجیبی میزند

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی

,