کیوان کمالی به بیست سال حبس محکوم شده و بعد از تحمل ده سال حبس بطور مشروط از زندان آزاد می‌شود. پرهیز از وقوع هرگونه تخلف و جرم و نزاع و درگیری بزرگترین چالش پیش روی کیوان کمالی در مواجهه با جامعه لجام گسیخته‌است

آزادی به قید شرط

کارگردان:حسین شهابی
سال انتشار:۱۳۹۶

درباره فیلم

دانلود

:بازيگران

, , ,

:واژه های کلیدی

,