این سریال ۲۶ قسمت است

کرگدن

کارگردان:کیارش اسدی زاده
سال انتشار:۱۳۹۸درباره فیلم

پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست

دانلود

:بازيگران

, , , , , , , , , , , , , ,

:واژه های کلیدی